Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Hamnarna

Här finns information om de hamnar vi förvaltar och de tjänster vi erbjuder i hamnarna för medlemmar och gäster. Observera att då Aspö Båtklubb arrenderar områdena av Karlskrona kommun gäller kommunens hamnordning inom områdena.Lökanabben


Vår hemmahamn Lökanabben är en gammal fiskehamn, som i sin nuvarande utformning kom till under 1930-talet och är belägen alldeles norr om Drottningskärs kastell. Hamnen hyser numera mest fritidsbåtar, men även ett par mindre fiskefartyg. Lökanabben utgör också tilläggsplats för Skärgårdstrafikens och Räddningstjänstens båtar.

I hamnen finns f.n. 4-6 gästplatser omedelbart innanför den s.k. Trafikbryggan samt 2 gästplatser vid pirnocken, utanför Tvärpiren. Dessutom kan tillfälligt upplåtna grönmarkerade platser nyttjas av gästande båtar. Markerat markområde utgör båtklubbens arrendeområde, (arrenderas av Karlskrona kommun).
Gästhamnsavgifterna är fastställda av kommunen f.n. 175 SEK/natt båtar under 12m, 12-15 m 240 SEK/natt, för båtar över 15 m 21 SEK/M och natt. El finns att tillgå för en avgift om 45 SEK.

Välkommen Till Aspö Båtklubb   Welcome To Aspo Boatclub


Djupvik

Utsidan av bryggan är numera reserverad för Skärgårdstrafiken. På insidan finns endast båtklubbens förhyrda båtplatser. Markerat markområde utgör båtklubbens arrendeområde (arrenderas av Karlskrona kommun).

Djupvik är ingen gästhamn, gästande båtar hänvisas till Lökanabben.


”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie.


Nyheter

OBS ändring!:
Arbetsdag och storstädning 26/10 kl: 09:00


Grillkvällar


Miljöplan


Säkerhetsplan


Aspö båtklubb har nytt postnummer:
373 64 DrottningskärAnsök om medlemskap i Aspö båtklubb.