Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Hamnarna, hamnvärdar.

Hamnvärdsskapet innebär att man går på dag 1 kl 09.00, dag 2 är en heldag, går av dag 3 kl 09.00.

Det åligger var och en som är upptagen på listan att vid förhinder själv ombesörja byte med annan på listan alt reserv, eller att engagera annan klubbmedlem.

Vidtagna ändringar skall anmälas till klubbstyrelsen via e-mail, post eller telefon.

överlämning sker kl 09.00 om inte annat överenskommits. Avgående hamnvärd stannar vid behov kvar under eftermiddagen/kvällen. Se i övrigt hamnvärdsinstruktionen.Du kan ladda ner hamnvärdslistan för 2019 här: Hamnvärdar 2019


”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie.


Nyheter

OBS ändring!:
Arbetsdag och storstädning 26/10 kl: 09:00


Grillkvällar


Miljöplan


Säkerhetsplan


Aspö båtklubb har nytt postnummer:
373 64 DrottningskärAnsök om medlemskap i Aspö båtklubb.