Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Klubbhuset, städlista för våren 2019.


Inför din städvecka!

Kolla på anslagstavlan i korridoren på söndagskvällen före din jourvecka vilka dagar och tider som klubbhuset är uthyrt den nästkommande veckan för olika aktiviteter.

Enligt önskemål: Tag kontakt (ring) och påminn den som har städningen efter dig. Kan man inte tilldelad vecka så får man byta med nå annan på listan.OBS!
Storstädning av klubbhuset lördagen den 8/6 kl 09:00


”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie.


Nyheter

Information till medlemmar våren 2019


Grillkvällar


Miljöplan


Säkerhetsplan


Aspö båtklubb har nytt postnummer:
373 64 Drottningskär