Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Om klubbenAspö Båtklubb bildades 1978 och har ca 550 medlemmar, varav 210 är huvudmedlemmar. Huvudverksamheten är förlagd till Lökanabben på Aspös östra sida, där merparten av våra båtplatser finns. Hamnen utgör också vår gästhamn. På öns västra sida har båtklubben verksamhet i Djupviks hamn och denna hamn är ingen gästhamn, utan utgör till största delen båtplatser för klubbens egna medlemmar samt förtöjningsplats för skärgårdstrafiken. Därför hänvisas alla besökande båtar till Lökanabben.
”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie.


Nyheter

Information till medlemmar våren 2019


Grillkvällar


Miljöplan


Säkerhetsplan


Aspö båtklubb har nytt postnummer:
373 64 Drottningskär