Aspö Båtklubbs Hemsida
Din bryggplats på nätet
ehm...

Om klubbenAspö Båtklubb bildades 1978 och har ca 600 medlemmar, varav 236 är huvudmedlemmar. Huvudverksamheten är förlagd till Lökanabben på Aspös östra sida, där merparten av våra båtplatser finns. Hamnen utgör också vår gästhamn. På öns västra sida har båtklubben
verksamhet i Djupviks hamn och denna hamn är ingen gästhamn, utan utgör till största delen båtplatser för klubbens egna medlemmar samt förtöjningsplats för skärgårdstrafiken. Därför hänvisas alla besökande båtar till Lökanabben.
”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö”, Gå in på www.svenskasjo.se.


Nyheter