Aspö Båtklubbs hemsida

     Din bryggplats på nätet
 Hem Om klubben Hamnarna Klubbhuset Evenemang Dokument Aspö Galleri

Hamnordning

Avgifter & tjänster

Torr-/Sjösättning

Hamnvärdar

Hamnar.

Här finns information om de hamnar vi förvaltar och de tjänster vi erbjuder i hamnarna för medlemmar och gäster. Observera att då Aspö Båtklubb arrenderar områdena av Karlskrona kommun gäller kommunens hamnordning inom områdena.


Lökanabben.

Vår hemmahamn Lökanabben är en gammal fiskehamn, som i sin nuvarande utformning kom till under 1930-talet och är belägen alldeles norr om Drottningskärs kastell. Hamnen hyser numera mest fritidsbåtar, men även ett par mindre fiskefartyg.
Utgör också tilläggsplats för Skärgårdstrafikens och Räddningstjänstens båtar.

I hamnen finns f.n. 4-6 gästplatser omedelbart innanför den s.k. Trafikbryggan samt 2 gästplatser vid pirnocken, utanför Tvärpiren. Dessutom kan tillfälligt upplåtna grönmarkerade platser nyttjas av gästande båtar. Markerat markområde utgör båtklubbens arrendeområde (arrenderas av Karlskrona kommun).

Gästhamnsavgifterna är fastställda av kommunen f.n. 160 SEK/natt båtar under 12m, 12-15 m 220 SEK/natt, för båtar över 15 m 16 SEK/M och natt. El finns att tillgå för en avgift om 45 SEK.

Välkommen Till Aspö Båtklubb.    Welcome To Aspo Boatclub.

                                          

Tel till Hamnvärd 0760-479739

 

 

Klicka på bilden för förstoring i nytt fönster.

 


Djupvik.

Utsidan av bryggan är numera reserverad för Skärgårdstrafiken. På insidan finns endast båtklubbens förhyrda båtplatser. Markerat markområde utgör båtklubbens arrendeområde (arrenderas av Karlskrona kommun).

 

Djupvik är ingen gästhamn, gästande båtar hänvisas till Lökanabben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för förstoring i nytt fönster.

 

 

 

 

 


 

 

Nyheter

abk@abk.karlskrona.nu
© Aspö Båtklubb 2014

  

Kolla in vad Båtliv har att bjuda på http://www.batliv.se